AK Parti’den yeni torba yasa!

AK Parti'den yeni torba yasa!

AK Parti, yeni bir torba yasa teklifinin hazırlıklarına başladı. Deprem böl- gesinde hiçbir gerekçe olmamasına karşın gıdadan inşaat malzemesine kadar her alanda fahiş fiyat artışları yapanlara üç kat fazla ceza uygulanacak.

AK Parti'den yeni torba yasa!

AK Parti, yeni bir torba yasa teklifinin hazırlıklarına başladı. Deprem böl- gesinde hiçbir gerekçe olmamasına karşın gıdadan inşaat malzemesine kadar her alanda fahiş fiyat artışları yapanlara üç kat fazla ceza uygulanacak.

AK Parti'den yeni torba yasa!
Editor: admin
20 Kasım 2023 - 13:18

Gazete Güneş / AK Parti, yeni bir torba yasa teklifinin hazırlıklarına başladı. Önümüzdeki gün- lerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifte üç önemli düzenleme yer alacak.

Yılbaşından önce yasa- laştırılacak düzenlemede öne çıkanlar şöyle:

FAHİŞ ARTIŞA KATMERLİ CEZA

Deprem bölgesindeki il- lerde, inşaat malzemeleri başta olmak üzere birçok üründe diğer illere nazaran daha fazla fiyat artışı uygu- landığı gündeme gelmişti.

Deprem ve sonrasında zaten evlerini kaybeden, büyük acılar yaşayan vatandaşın bir de fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşması üzerine AK Parti harekete geçti.

Torba yasa teklifine ek- lenen bir madde kapsa- mında 11 ilde gıdadan kiraya, inşaat malzemelerin- den hammaddeye kadar her alanda fahiş fiyat artışına diğer illerde uygulananın üç katı ceza verilecek. Halen fahiş fiyat uygulayanlara her bir aykırılık için 10 ila 100 bin lira arasında ceza veriliyor. Bir takvim yılı

içinde fahiş artış tekrarla- nırsa cezalar da katlanıyor. Deprem bölgesinde bu ceza- lar üç kat artmış olacak.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ

Maliye Bakanlığı'nın Diji- tal Vergi Dairesi uygulama- sının kapsamı genişletilecek.

Vergi dairelerine gitme- den birçok işlemin dijital or- tamda yapılması sağlanacak. Beyanname, bildirim, dilekçe gibi belge- lerin elektronik ortamda ve- rilebilmesi ve bu belgelere ilişkin işlemlerin sonuçları- nın elektronik ortamda su-

nulmasına ilişkin bazı dü- zenlemeler teklifte yer ala- cak.

ÇEKTE ERTELEME

Türk Ticaret Kanunu'nda "çekin görüldüğünde ödene- ceği, buna aykırı herhangi bir kaydın yazılmamış hük- münde olacağı" yönünde düzenleme yapılmıştı. Çek Kanunu ise çekin görüldü- ğünde ödeneceği düzenle- mesine istisna getirmişti. TBMM'den geçen düzenle- meyle 31 Aralık 2023 tari- hine kadar bir istisna getirilip üzerinde yazılı ke- şide tarihinden önce çekle-

rin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olması sağlandı.

Yeni torba yasa tekli- finde de bu yönde yeni bir süre uzatımı yer alacak. Çekin keşide tarihinden önce ödenmek üzere muha- tap bankaya ibrazının ge- çersiz kabul edilme süresi 1 Ocak 2024 tarihinden itiba- ren 2 yıl daha uzatılacak. 2 yıllık ek sürede içinde piya- saların yeni sisteme sorun- suz bir şekilde geçmesine ilişkin gerekli önlemler alı- nacak, gerekirse yeni dü- zenlemeler yapılacak.

Haber Editörü : Kürşat Taş

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Halis Topal Erzurum'da basınla bir araya geldi.
Halis Topal Erzurum'da basınla bir araya geldi.
“Sudan Ucuz” sözü hayal oldu.
“Sudan Ucuz” sözü hayal oldu.